İş Bankası Stajyer Başvurusu

Bankamızda göreve başlayacak çalışanlar, işe alım aşamasında her pozisyon özelinde farklı değerlendirme araçlarına tabi tutulmaktadır. İşe alımda kullanılan tüm araçlar uluslararası standartlarda olup yetkili kurumlarca geçerlilik ve güvenilirlikleri kanıtlanmıştır.
 
Yazılı Sınav: Adaylarımızı mesleki bilgi, sayısal-sözel yetenek vb. konularda ölçmek için farklı türde yazılı sınavlar uygulanır.
 
Değerlendirme Merkezi Uygulamaları: Adayların güçlü ve gelişime açık yönlerinin tarafsız şekilde saptamak için kullanılır. Bu uygulamalar adayların performansını yapılandırılmış iş simülasyonlarıyla gözlemleme olanağı sağlar ve adayın görevinde nasıl performans göstereceği konusunda bilgi verir. 
 
Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Yetkinlik bazlı mülakatlar, yapılandırılmış mülakatlar olup, adayın geçmişte yaptığı işler, gösterdiği davranışlar, aldığı sorumluluklar vb. kanıtlardan yola çıkarak, gelecekteki performansının değerlendirilmesini sağlar.
 
Panel Mülakatlar: Teknik mülakat veya klasik mülakat şeklinde gerçekleşen, en az iki kişinin katıldığı ve Bankamızda çalışmak için aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı mülakat türüdür.
 
Kişilik Envanterleri: Adayların kendi yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini, davranış ve eğilimleri ile ilgili soruları yanıtlayarak aktardıkları değerlendirme aracıdır.
Bankamızda çeşitli pozisyonlar için yapılacak olan sınavların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Hemen Başvur.
Müfettiş Yardımcılığı Sınavı – 06.12.2014 
Bankamızın Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Başvurular 19 Eylül -24 Kasım 2014 tarihleri arasında kabul edilecektir. Sınavın ilk aşaması 6 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşecektir.
Başvuru Koşulları
İstanbul İli Çağrı Merkezi Memur Alım Sınavı -17.11.2014 ve İzleyen Tarihler
Bankamızda  Çağrı Merkezinde görevlendirilmek üzere, 17 Kasım 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.
Başvuru Koşulları
 
Bölgesel Memur Alım Sınavı – 02.11.2014 ve İzleyen Tarihler
Bankamızın  Ankara ve Manisa Bölgelerinde bulunan Şubelerinde görevlendirilmek üzere, 02 Kasım 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.
Başvuru Koşulları
 
Erkek Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı –  18.11.2014 ve İzleyen Tarihler
Bankamızın Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde görevlendirilmek üzere,  18 Kasım 2014 ve izleyen tarihlerde Erkek Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı düzenlenecektir.
Başvuru Koşulları
 
İstanbul İli Memur Alım Sınavı -20.10.2014 ve İzleyen Tarihler
Bankamızın İstanbul ilinde bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde görevlendirilmek üzere, 20 Ekim 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.
Başvuru Koşulları
 
İnşaat Mühendisi Alım
İstanbul ilinde görevlendirilmek üzere İnşaat Mühendisi alımı gerçekleştirilecektir.
Başvuru Koşulları